Výroční zpráva

Unie pro krásnější dnešek - UPKD

za rok 2015

naše práce od července do prosince roku 2015 je zevrubně popsaná ve výroční zprávě, abyste si ji mohli přečíst.

výroční zpráva UPKD 2015

její přílohy jsou k nahlédnutí na naší centrále na požádání

 

 

Unie pro krásnější dnešek

M_-_jazyk_502